Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2011 07/2012 08/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,8 22,9 -6,5 5,1 0,1 0,5 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,9 19,4 -15,0 -2,9 -5,6 -5,2 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 26,9 27,9 26,9 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,1 22,8 -39,1 -15,1 -24,8 -23,2 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,6 9,8 -4,0 2,5 3,8 3,4 -
- Bättre (%) 24,1 30,6 16,7 23,1 22,4 21,2  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 18,5 16,5 16,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,8 14,1 2,3 5,8 3,6 2,6 --
- Bättre (%) 26,1 33,4 18,2 23,9 22,1 19,8  
- Sämre (%) 10,7 17,2 6,6 14,7 16,6 16,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,5 29,5 -60,9 -14,7 -24,2 -25,2 --
- Bättre (%) 29,3 62,1 2,0 19,7 9,3 7,9  
- Sämre (%) 23,9 88,5 4,2 44,5 51,5 53,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,2 25,3 -27,1 -16,5 -18,7 -18,1 --
- Bättre (%) 31,2 57,3 11,6 17,8 15,7 15,0  
- Sämre (%) 21,7 57,3 6,0 45,4 46,9 46,3  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,7 3,3 3,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 2,8 3,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,0 27,6 -51,1 -13,6 -30,8 -28,2 --
- Mindre (%) 33,1 60,8 6,4 17,2 9,6 9,8  
- Mera (%) 30,8 83,3 6,9 42,3 65,0 60,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,8 7,6 -18,8 1,6 -4,1 -2,7 -
- Minskat (%) 13,8 20,0 5,3 13,2 11,1 10,2  
- Ökat (%) 15,1 31,9 7,9 13,9 18,1 16,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,1 41,8 -14,2 8,4 7,6 11,4 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,3 62,4 29,6 41,0 39,7 41,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,1 45,7 17,7 32,6 32,1 30,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 20,6 12,0 13,2 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 65,3 58,3 59,7  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 30,4 36,4 35,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 -4,4 16,3 18,0 +/-
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 45,4 60,3 62,0  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 49,7 33,9 32,7  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,7 35,1 14,7 30,1 33,8 32,5 +
- Kan spara (%) 58,5 70,0 38,6 62,7 67,5 65,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,3 6,5 6,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,1 52,2 10,9 44,7 46,5 45,7 +
- Kan spara (%) 73,1 82,3 56,6 77,2 78,6 78,4  
- Kan inte spara (%) 24,9 40,3 16,5 21,6 20,5 20,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 13,8 13,1 12,8 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,5 5,8 6,1  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,4 7,3 6,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,0 -2,4 -18,2 -12,7 -11,6 -13,6 --
- Mera (%) 22,5 30,8 14,3 18,5 17,0 16,8  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 35,0 33,2 34,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,3 21,7 13,6 16,4 16,0 13,6 --
- Mycket sannolikt (%) 8,9 12,1 6,3 8,4 7,5 7,0  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,0 8,5 6,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,3 7,4 7,5 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,0 3,4 4,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,2 4,0 3,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 20,8 22,8 20,1 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 14,5 17,1 13,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 5,7 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2012, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/08/kbar_2012_08_2012-08-27_tau_001_sv.html