Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2011 11/2012 12/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 22,9 -6,5 0,4 1,0 3,5 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,6 19,4 -15,0 -9,1 -5,7 -7,7 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 28,7 26,7 28,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,6 22,8 -39,1 -26,0 -22,3 -19,8 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,6 9,8 -4,0 3,2 0,8 0,6 --
- Bättre (%) 24,1 30,6 16,7 23,3 20,0 20,1  
- Sämre (%) 15,9 22,7 11,4 18,0 18,1 19,7  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 4,6 4,6 4,4 --
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 22,3 22,8 24,1  
- Sämre (%) 10,8 17,2 6,6 14,4 15,8 17,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,9 29,5 -60,9 -31,3 -28,9 -32,3 --
- Bättre (%) 28,8 62,1 2,0 6,7 7,9 6,5  
- Sämre (%) 24,5 88,5 4,2 60,8 56,9 61,1  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 -22,0 -10,1 -11,4 --
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 14,1 21,1 23,3  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 50,7 37,5 40,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,6 3,5 3,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,2 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,6 27,6 -51,1 -29,9 -34,5 -28,1 --
- Mindre (%) 32,7 60,8 6,4 10,6 9,0 11,3  
- Mera (%) 31,5 83,3 6,9 63,4 68,1 61,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,6 7,6 -18,8 -6,9 -6,6 -5,8 -
- Minskat (%) 13,6 20,0 5,3 8,8 10,9 9,5  
- Ökat (%) 15,3 31,9 7,9 21,7 23,2 20,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,8 41,8 -14,2 -0,0 5,0 0,1 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,1 62,4 29,6 36,6 38,5 36,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,3 45,7 17,7 36,6 33,5 35,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 20,1 9,4 10,1 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 64,8 56,9 56,8  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 31,6 37,6 38,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 -10,7 17,5 9,7 -
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 40,4 61,7 55,9  
- Dålig tid (%) 30,5 83,4 12,1 55,1 32,5 38,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,8 35,1 14,7 32,5 31,6 32,2 +
- Kan spara (%) 58,6 70,0 38,6 66,3 64,9 65,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,1 6,7 5,9  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,3 52,2 10,9 48,9 43,9 49,0 +
- Kan spara (%) 73,2 82,3 56,6 80,9 77,6 80,7  
- Kan inte spara (%) 24,8 40,3 16,5 18,1 20,6 18,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 11,6 11,7 11,2 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,2 5,0 5,1  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 6,4 6,7 6,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,1 -2,4 -18,2 -12,5 -12,2 -12,3 --
- Mera (%) 22,4 30,8 14,3 17,4 16,6 17,0  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 34,4 33,7 33,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,3 21,7 13,6 14,8 14,6 15,7 -
- Mycket sannolikt (%) 8,9 12,1 5,9 6,6 7,0 7,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,1 7,7 8,4  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,3 7,7 6,6 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,3 2,9 3,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,0 4,9 3,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 21,6 20,4 18,7 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 13,9 14,0 12,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,6 6,4 5,9  

Källa: Konsumentbarometern 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/12/kbar_2012_12_2012-12-27_tau_001_sv.html