Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2012 12/2012 01/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 3,4 3,5 4,5 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,5 19,4 -15,0 -2,8 -7,7 -3,8 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 27,1 28,6 26,2 +/-
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,5 22,8 -39,1 -18,3 -19,8 -14,5 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,5 9,8 -4,0 3,2 0,6 0,6 --
- Bättre (%) 24,0 30,6 16,7 20,9 20,1 19,4  
- Sämre (%) 15,9 22,7 11,4 16,2 19,7 17,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 6,1 4,4 5,5 --
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 23,0 24,1 23,2  
- Sämre (%) 10,8 17,2 6,6 13,9 17,0 14,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,8 29,5 -60,9 -27,6 -32,3 -26,8 --
- Bättre (%) 28,7 62,1 2,0 6,9 6,5 9,0  
- Sämre (%) 24,7 88,5 4,2 56,8 61,1 55,1  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 -13,0 -11,4 -3,3 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 20,6 23,3 29,4  
- Sämre (%) 22,2 57,3 6,0 42,2 40,1 31,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,5 3,3 3,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,1 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,7 27,6 -51,1 -23,5 -28,1 -25,8 --
- Mindre (%) 32,6 60,8 6,4 13,6 11,3 13,6  
- Mera (%) 31,6 83,3 6,9 55,9 61,1 59,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,5 7,6 -18,8 0,9 -5,8 -8,2 --
- Minskat (%) 13,6 20,0 5,3 13,7 9,5 8,2  
- Ökat (%) 15,4 31,9 7,9 15,5 20,9 21,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,8 41,8 -14,2 17,6 0,1 4,9 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,1 62,4 29,6 46,7 36,0 38,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,3 45,7 17,7 29,1 35,9 33,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 15,1 10,1 10,9 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 60,8 56,8 57,8  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 34,1 38,9 36,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 2,5 9,7 10,1 -
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 50,0 55,9 56,3  
- Dålig tid (%) 30,5 83,4 12,1 44,0 38,4 37,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,8 35,1 14,7 31,2 32,2 31,5 +
- Kan spara (%) 58,6 70,0 38,6 64,8 65,5 66,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,6 5,9 7,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,3 52,2 10,9 44,0 49,0 41,5 +
- Kan spara (%) 73,2 82,3 56,6 77,6 80,7 75,7  
- Kan inte spara (%) 24,8 40,3 16,5 21,1 18,5 22,9  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 11,1 11,2 11,2 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,1 5,1 5,0  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 6,0 6,1 6,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,1 -2,4 -18,2 -11,8 -12,3 -14,4 --
- Mera (%) 22,4 30,8 14,3 16,2 17,0 16,5  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 32,2 33,5 36,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,2 21,7 12,7 16,3 15,7 12,7 --
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 7,3 7,3 5,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 9,0 8,4 6,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,3 6,6 7,0 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,8 3,1 2,7  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,5 3,4 4,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 19,0 18,7 20,5 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 13,4 12,8 13,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,5 5,9 7,1  

Källa: Konsumentbarometern 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/01/kbar_2013_01_2013-01-28_tau_001_sv.html