Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2012 07/2013 08/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 22,9 -6,5 0,5 5,0 5,0 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,2 19,4 -15,0 -5,2 -3,6 -4,4 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 26,9 27,9 28,8 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,1 22,8 -39,1 -23,2 -15,8 -17,2 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,4 9,8 -4,0 3,4 1,4 2,4 -
- Bättre (%) 23,9 30,6 16,7 21,2 20,3 20,9  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 16,6 18,1 18,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 2,6 6,2 5,7 --
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 19,8 24,5 23,2  
- Sämre (%) 10,9 17,2 6,6 16,8 14,1 13,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,1 29,5 -60,9 -25,2 -24,6 -26,7 --
- Bättre (%) 28,2 62,1 2,0 7,9 10,4 9,9  
- Sämre (%) 25,4 88,5 4,2 53,0 51,4 53,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,6 25,3 -27,1 -18,1 -5,0 -7,0 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 15,0 26,0 24,9  
- Sämre (%) 22,4 57,3 6,0 46,3 31,7 35,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,5 3,6 3,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,4 2,9 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,4 27,6 -51,1 -28,2 -26,5 -27,4 --
- Mindre (%) 32,0 60,8 6,4 9,8 10,8 11,5  
- Mera (%) 32,3 83,3 6,9 60,1 59,0 60,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,2 7,6 -18,8 -2,7 -4,9 -5,0 -
- Minskat (%) 13,4 20,0 5,3 10,2 12,0 10,9  
- Ökat (%) 15,7 31,9 7,9 16,6 21,8 20,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,2 41,8 -14,2 11,4 4,1 3,7 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,8 62,4 29,6 41,8 37,9 37,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,6 45,7 17,7 30,4 33,8 33,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 13,2 2,7 7,2 -
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 59,7 51,7 55,3  
- Dålig tid (%) 35,5 58,5 15,5 35,6 43,3 40,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 18,0 11,7 6,7 -
- Bra tid (%) 62,0 78,2 13,3 62,0 58,2 52,3  
- Dålig tid (%) 30,7 83,4 12,1 32,7 36,2 41,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,9 35,1 14,7 32,5 32,2 31,9 +
- Kan spara (%) 58,8 70,0 38,6 65,8 63,7 64,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,1 6,2 6,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,5 52,2 10,9 45,7 45,3 48,7 +
- Kan spara (%) 73,4 82,3 56,6 78,4 77,1 80,4  
- Kan inte spara (%) 24,7 40,3 16,5 20,5 21,8 18,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 12,8 11,4 11,4 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,1 4,7 5,9  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,7 6,6 5,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,2 -2,4 -18,2 -13,6 -13,8 -10,8 -
- Mera (%) 22,2 30,8 14,3 16,8 16,5 19,4  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 34,5 35,8 34,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,1 21,7 12,7 13,6 16,3 16,2 -
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 7,0 8,2 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 6,6 8,1 7,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,5 7,6 6,7 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 4,1 3,0 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,4 4,6 3,7  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,1 21,2 18,6 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 13,8 14,7 14,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 6,5 4,5  

Källa: Konsumentbarometern 2013, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/08/kbar_2013_08_2013-08-27_tau_001_sv.html