Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2022, mars

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2013 12/2013 01/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 4,5 7,2 9,9 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,0 19,4 -15,0 -3,8 -3,1 2,3 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 26,2 28,1 26,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,8 22,8 -39,1 -14,5 -11,5 -4,8 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,3 9,8 -4,0 0,6 0,7 0,4 --
- Bättre (%) 23,8 30,6 16,7 19,4 19,3 19,9  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 17,8 19,3 19,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 5,5 6,0 7,3 -
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 23,2 23,9 26,1  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 14,6 13,3 13,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,5 29,5 -60,9 -26,8 -26,9 -16,3 -
- Bättre (%) 27,8 62,1 2,0 9,0 9,4 14,6  
- Sämre (%) 26,1 88,5 4,2 55,1 54,9 40,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -3,3 -0,8 7,3 +
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 29,4 30,9 38,7  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 31,6 29,1 21,3  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,3 3,0 3,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,5 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,9 27,6 -51,1 -25,8 -22,3 -16,8 -
- Mindre (%) 31,6 60,8 6,4 13,6 14,8 17,2  
- Mera (%) 32,8 83,3 6,9 59,4 54,9 47,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,2 7,6 -18,8 -8,2 -9,2 -9,9 --
- Minskat (%) 13,3 20,0 5,3 8,2 8,9 9,0  
- Ökat (%) 16,0 31,9 7,9 21,7 22,7 25,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 4,9 5,2 12,9 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 38,1 39,9 43,5  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 17,7 33,1 34,6 30,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 10,9 5,1 8,8 +/-
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 57,8 54,5 55,7  
- Dålig tid (%) 35,6 58,5 15,5 36,8 41,6 38,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 10,1 14,0 15,2 +/-
- Bra tid (%) 61,8 78,2 13,3 56,3 58,7 59,5  
- Dålig tid (%) 30,8 83,4 12,1 37,5 35,0 34,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,0 35,1 14,7 31,5 32,4 30,6 +
- Kan spara (%) 59,0 70,0 38,6 66,3 67,3 64,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,1 6,4 8,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 41,5 46,0 41,9 +
- Kan spara (%) 73,5 82,3 56,6 75,7 77,7 75,7  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 22,9 21,5 23,3  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,2 12,7 10,7 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,0 6,2 4,1  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,2 6,6 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,4 -2,4 -18,2 -14,4 -13,9 -12,1 --
- Mera (%) 22,1 30,8 14,3 16,5 17,1 16,0  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 36,4 36,4 32,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,0 21,7 12,7 12,7 14,0 15,4 -
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 5,9 7,8 7,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 6,8 6,3 7,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,0 5,6 7,6 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,7 2,8 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,4 2,9 4,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 20,5 18,1 19,1 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 13,4 13,3 11,9  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,1 4,8 7,2  

Källa: Konsumentbarometern 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/01/kbar_2014_01_2014-01-27_tau_001_sv.html