Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2014 05/2015 06/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,7 15,5 10,8 =
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,3 19,4 -15,0 -1,3 3,4 0,2 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,2 33,4 9,5 27,5 29,6 26,3 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,0 22,8 -39,1 -7,7 2,6 -2,8 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 -0,6 1,6 -0,0 --
- Bättre (%) 23,5 30,6 16,5 19,6 19,4 18,8  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 20,1 17,9 18,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 7,5 8,4 6,3 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 25,0 27,1 26,3  
- Sämre (%) 11,2 17,6 6,6 13,5 12,6 14,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,4 29,5 -60,9 -24,0 -20,9 -20,5 -
- Bättre (%) 26,4 62,1 2,0 10,4 11,8 11,5  
- Sämre (%) 28,1 88,5 4,2 50,8 46,3 45,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 2,8 11,9 5,7 =
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 33,6 41,5 36,0  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 25,1 16,5 22,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,3 0,6 0,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,4 1,2 1,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,3 27,6 -51,1 -18,2 -6,6 -11,4 -
- Mindre (%) 30,4 60,8 6,4 16,0 25,8 21,2  
- Mera (%) 34,3 83,3 6,9 48,4 36,4 40,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,1 7,6 -18,8 -7,3 -8,7 -6,2 -
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 11,2 9,9 9,8  
- Ökat (%) 16,9 31,9 7,9 24,0 24,1 20,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 7,5 16,1 9,7 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 41,1 47,0 42,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 33,5 30,9 32,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 3,0 2,9 2,1 -
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 51,6 51,7 50,5  
- Dålig tid (%) 36,2 58,5 15,5 43,6 43,9 44,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,6 26,8 21,5 +
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 55,9 68,6 64,1  
- Dålig tid (%) 31,1 83,4 12,1 36,4 26,6 30,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,2 35,1 14,7 32,5 32,2 29,9 +
- Kan spara (%) 59,3 70,0 38,6 62,8 63,9 62,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,4 6,4 7,5  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 42,6 48,1 42,7 +
- Kan spara (%) 73,7 82,3 56,6 77,3 79,6 76,9  
- Kan inte spara (%) 24,4 40,3 16,5 22,1 19,3 22,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 12,2 11,7 10,5 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,7 4,9 4,9  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,2 6,6 6,7 5,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,7 -2,4 -18,2 -11,5 -12,4 -13,7 --
- Mera (%) 21,7 30,8 13,9 17,2 16,8 16,2  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 32,5 33,4 34,6  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 16,3 17,4 15,5 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 8,4 8,1 7,0  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,9 9,3 8,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,9 6,4 4,4 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 4,0 2,8 2,2  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 3,6 2,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,7 19,1 20,7 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,8 13,3 14,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,8 5,9 6,0  

Källa: Konsumentbarometern 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/06/kbar_2015_06_2015-06-29_tau_001_sv.html