Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2015 08/2016 09/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,2 15,7 14,4 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 -4,9 9,4 8,1 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,4 33,4 9,5 28,6 29,4 27,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,5 22,8 -39,1 -18,9 2,9 3,8 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 -1,0 3,7 2,7 -
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 17,7 24,6 22,2  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 19,4 17,2 17,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 4,8 8,2 7,1 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 24,1 27,3 25,2  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 15,5 13,2 14,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,4 29,5 -60,9 -34,4 0,9 0,1 =
- Bättre (%) 25,7 62,1 2,0 6,1 28,2 26,3  
- Sämre (%) 29,0 88,5 4,2 61,9 23,6 23,7  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -9,5 9,7 9,2 +
- Bättre (%) 31,0 57,3 11,6 24,4 38,7 38,9  
- Sämre (%) 23,1 57,3 6,0 36,1 17,6 18,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 0,6 0,6 0,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,4 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -28,3 -3,9 -1,7 =
- Mindre (%) 29,7 60,8 6,4 12,2 28,4 28,3  
- Mera (%) 35,0 83,3 6,9 60,7 33,0 29,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -3,7 -1,5 -3,1 =
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 12,0 13,1 13,0  
- Ökat (%) 17,3 31,9 7,9 18,8 18,3 20,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 15,5 24,4 21,4 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,7 49,7 47,2  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 30,3 25,3 25,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 5,2 9,4 3,7 -
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 53,1 57,0 51,6  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 42,7 39,0 43,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 14,3 31,7 29,5 +
- Bra tid (%) 61,9 78,2 13,3 59,1 72,1 70,1  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 35,9 21,9 24,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,4 35,1 14,7 31,5 31,2 32,4 +
- Kan spara (%) 59,6 70,0 38,6 65,0 66,0 65,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,7 8,0 7,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,4 52,2 10,9 49,7 48,8 42,9 +
- Kan spara (%) 74,0 82,3 56,6 81,4 79,9 76,7  
- Kan inte spara (%) 24,2 40,3 16,5 17,8 19,2 22,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 12,1 13,6 12,3 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 6,5 5,9  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 6,3 7,1 6,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -12,5 -9,8 -10,8 -
- Mera (%) 21,5 30,8 13,9 16,2 20,2 18,3  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 33,9 32,5 32,6  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 13,3 17,4 16,2 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 6,2 8,5 8,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,1 8,8 8,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,2 7,2 5,7 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,9 3,0 1,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,4 4,2 3,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,7 19,1 19,4 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,4 12,1 13,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 7,0 5,7  

Källa: Konsumentbarometern 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/09/kbar_2016_09_2016-09-27_tau_001_sv.html