Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2015 09/2016 10/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 1,3 14,4 15,8 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,0 19,4 -15,0 -5,9 8,1 9,4 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,4 33,4 9,5 23,4 27,5 29,0 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,5 22,8 -39,1 -18,2 3,8 4,7 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 -2,5 2,7 4,5 =
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 16,5 22,2 24,9  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 19,4 17,0 17,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 2,5 7,1 8,0 =
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 21,8 25,2 26,1  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 17,7 14,4 12,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,4 29,5 -60,9 -36,4 0,1 0,5 =
- Bättre (%) 25,7 62,1 2,0 5,4 26,3 29,0  
- Sämre (%) 29,0 88,5 4,2 63,0 23,7 25,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -8,7 9,2 11,4 +
- Bättre (%) 31,1 57,3 11,6 26,7 38,9 40,8  
- Sämre (%) 23,1 57,3 6,0 36,6 18,8 16,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 0,5 0,7 0,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -27,7 -1,7 -2,0 =
- Mindre (%) 29,7 60,8 6,4 12,1 28,3 29,5  
- Mera (%) 35,0 83,3 6,9 59,8 29,9 31,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,5 7,6 -18,8 -5,7 -3,1 -3,2 -
- Minskat (%) 12,8 20,0 5,3 11,7 13,0 12,9  
- Ökat (%) 17,3 31,9 7,9 21,2 20,1 18,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 15,6 21,4 22,4 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 44,4 47,2 46,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 28,8 25,7 24,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 2,5 3,7 8,3 =
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 50,4 51,6 56,8  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 44,4 43,8 38,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 14,4 29,5 31,3 +
- Bra tid (%) 61,9 78,2 13,3 58,4 70,1 72,7  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 35,2 24,1 22,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,4 35,1 14,7 28,7 32,4 33,3 +
- Kan spara (%) 59,7 70,0 38,6 62,3 65,9 67,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 9,7 7,3 7,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,4 52,2 10,9 39,1 42,9 45,6 +
- Kan spara (%) 74,0 82,3 56,6 74,2 76,7 77,9  
- Kan inte spara (%) 24,2 40,3 16,5 25,0 22,1 20,3  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 10,8 12,3 13,6 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 5,9 5,7  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 5,0 6,4 7,9  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -12,6 -10,8 -9,7 =
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 16,6 18,3 19,1  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 33,5 32,6 31,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,6 16,2 15,7 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,1 8,1 7,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,6 8,2 7,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,3 5,7 7,2 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,3 1,8 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,9 3,9 4,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,8 19,4 17,6 -
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,1 13,7 11,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,7 5,7 6,2  

Källa: Konsumentbarometern 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2016, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/10/kbar_2016_10_2016-10-27_tau_001_sv.html