Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, februari

Konsumenternas förtroende 2017, juni

2017
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer