Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2016 06/2017 07/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,0 24,1 -6,5 13,1 23,9 22,8 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,3 19,4 -15,0 8,5 16,9 17,2 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,5 33,4 9,5 26,7 29,9 29,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,1 22,8 -39,1 1,3 18,9 18,0 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 4,0 3,4 6,7 +
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 23,9 22,3 26,3  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,0 16,4 15,7  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,3 8,3 10,5 +
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 23,6 25,8 28,3  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 13,6 12,6 9,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,7 29,5 -60,9 -0,5 27,0 25,3 ++
- Bättre (%) 26,4 62,1 2,0 28,9 59,3 56,3  
- Sämre (%) 28,5 88,5 4,2 26,5 7,6 8,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,7 25,3 -27,1 8,3 22,0 20,1 ++
- Bättre (%) 31,6 57,3 11,6 38,2 50,3 47,2  
- Sämre (%) 22,7 57,3 6,0 19,5 8,8 8,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,7 1,3 1,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,8 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,6 27,6 -51,1 -5,8 15,9 15,9 ++
- Mindre (%) 30,1 60,8 6,4 24,6 45,3 46,7  
- Mera (%) 34,5 83,3 6,9 34,1 14,5 15,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -3,4 6,3 2,9 +
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 12,6 18,0 16,8  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 21,3 12,0 14,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 24,5 23,7 23,2 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 48,7 45,2 43,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 24,3 21,5 20,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 6,1 15,6 16,3 +
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 53,8 62,2 62,3  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 41,4 33,0 31,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,8 42,0 -47,1 28,1 32,3 34,4 ++
- Bra tid (%) 62,3 78,2 13,3 69,2 73,4 74,2  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 25,4 20,0 17,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,6 35,1 14,7 30,4 32,1 33,5 +
- Kan spara (%) 59,9 70,0 38,6 63,7 65,3 65,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,5 7,7 4,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,7 52,2 10,9 43,6 49,3 44,5 +
- Kan spara (%) 74,2 82,3 56,6 76,4 79,1 76,8  
- Kan inte spara (%) 24,1 40,3 16,5 22,9 19,3 21,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 12,9 13,9 13,2 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,0 6,3 6,0  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,8 7,6 7,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -11,4 -8,8 -9,5 =
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 18,6 18,9 19,2  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 34,3 30,1 32,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 14,9 17,1 16,3 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,3 9,2 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,7 7,9 7,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,5 6,8 9,0 ++
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 1,7 3,3 3,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 3,5 5,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,6 21,2 16,8 -
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 13,6 16,2 10,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,0 5,0 6,1  

Källa: Konsumentbarometern 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/07/kbar_2017_07_2017-07-27_tau_001_sv.html