Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2016 07/2017 08/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 24,1 -6,5 15,7 22,8 23,5 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,3 19,4 -15,0 9,4 17,2 16,1 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,5 33,4 9,5 29,4 29,5 31,1 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,1 22,8 -39,1 2,9 18,0 18,0 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 3,7 6,7 4,5 =
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 24,6 26,3 24,1  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,2 15,7 15,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,2 10,5 8,4 =
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 27,3 28,3 26,4  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 13,2 9,2 11,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,6 29,5 -60,9 0,9 25,3 25,7 ++
- Bättre (%) 26,6 62,1 2,0 28,2 56,3 57,6  
- Sämre (%) 28,4 88,5 4,2 23,6 8,6 8,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 9,7 20,1 19,5 ++
- Bättre (%) 31,7 57,3 11,6 38,7 47,2 48,7  
- Sämre (%) 22,6 57,3 6,0 17,6 8,0 9,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,6 1,2 1,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,7 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,5 27,6 -51,1 -3,9 15,9 16,5 ++
- Mindre (%) 30,2 60,8 6,4 28,4 46,7 49,5  
- Mera (%) 34,4 83,3 6,9 33,0 15,1 16,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -1,5 2,9 3,8 +
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 13,1 16,8 16,0  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 18,3 14,9 12,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 24,4 23,2 22,4 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 49,7 43,6 43,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 25,3 20,4 21,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 9,4 16,3 18,4 +
- Bra tid (%) 57,9 80,7 33,4 57,0 62,3 63,2  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 39,0 31,5 30,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,9 42,0 -47,1 31,7 34,4 30,6 +
- Bra tid (%) 62,3 78,2 13,3 72,1 74,2 71,6  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 21,9 17,0 20,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,6 35,3 14,7 31,2 33,5 35,3 ++
- Kan spara (%) 59,9 70,0 38,6 66,0 65,9 67,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 8,0 4,7 5,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,7 52,2 10,9 48,8 44,5 49,7 +
- Kan spara (%) 74,2 82,3 56,6 79,9 76,8 80,1  
- Kan inte spara (%) 24,0 40,3 16,5 19,2 21,0 18,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 13,6 13,2 10,8 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,5 6,0 4,7  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,1 7,1 6,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -9,8 -9,5 -8,7 =
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 20,2 19,2 18,3  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 32,5 32,0 29,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 17,4 16,3 16,3 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,5 8,4 8,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,8 7,9 8,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,2 9,0 8,2 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 3,0 3,9 3,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,2 5,1 4,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,1 16,8 19,2 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,1 10,7 12,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,0 6,1 7,0  

Källa: Konsumentbarometern 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Lahtinen 029 551 3554, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/08/kbar_2017_08_2017-08-28_tau_001_sv.html