Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2016 09/2017 10/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 24,1 -6,5 15,8 23,7 23,1 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,4 19,4 -15,0 9,4 16,6 17,6 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,6 33,4 9,5 29,0 31,3 30,2 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,3 22,8 -39,1 4,7 17,5 17,7 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 4,5 4,4 7,2 ++
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 24,9 25,6 26,9  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,5 16,6 15,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,0 9,5 10,6 +
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 26,1 27,0 28,8  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 12,8 10,9 10,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,4 29,5 -60,9 0,5 26,2 26,6 ++
- Bättre (%) 26,8 62,1 2,0 29,0 58,8 58,0  
- Sämre (%) 28,3 88,5 4,2 25,5 9,7 9,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,9 25,3 -27,1 11,4 18,6 19,6 ++
- Bättre (%) 31,8 57,3 11,6 40,8 46,2 48,0  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 16,8 9,2 9,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,8 1,1 1,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,7 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,4 27,6 -51,1 -2,0 16,3 15,8 ++
- Mindre (%) 30,3 60,8 6,4 29,5 47,9 48,0  
- Mera (%) 34,2 83,3 6,9 31,9 15,7 16,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,1 7,6 -18,8 -3,2 5,8 2,9 +
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 12,9 16,6 15,6  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 18,2 11,3 13,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,5 41,8 -14,2 22,4 24,1 24,2 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 46,8 44,5 45,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,1 45,7 17,7 24,4 20,4 21,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 8,3 17,5 23,3 ++
- Bra tid (%) 57,9 80,7 33,4 56,8 62,5 66,9  
- Dålig tid (%) 36,6 58,5 15,5 38,8 31,6 26,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,0 42,0 -47,1 31,3 31,0 33,1 ++
- Bra tid (%) 62,4 78,2 13,3 72,7 72,1 73,9  
- Dålig tid (%) 30,5 83,4 12,1 22,3 20,3 18,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,7 35,3 14,7 33,3 34,1 33,5 +
- Kan spara (%) 60,0 70,0 38,6 67,6 68,3 66,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,0 7,3 7,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,8 52,2 10,9 45,6 50,4 46,5 +
- Kan spara (%) 74,2 82,3 56,6 77,9 80,8 78,3  
- Kan inte spara (%) 24,0 40,3 16,5 20,3 17,5 20,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 13,6 14,6 11,6 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,7 6,7 5,6  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,9 7,9 6,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -9,7 -7,5 -8,3 =
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 19,1 19,3 20,7  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 31,9 28,3 30,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 15,7 17,1 18,1 +
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,9 8,9 8,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,8 8,3 9,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,2 7,0 6,1 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,8 2,4 2,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,4 4,5 4,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 17,6 18,9 18,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 11,4 12,0 10,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,2 6,9 7,5  

Källa: Konsumentbarometern 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/10/kbar_2017_10_2017-10-27_tau_001_sv.html