Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2022, mars

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2017 07/2018 08/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 25,8 -6,5 23,5 22,0 21,5 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,8 20,6 -15,0 16,1 16,2 16,0 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,8 33,4 9,5 31,1 30,9 32,0 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,9 22,8 -39,1 18,0 15,5 12,8 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 4,5 8,7 7,8 ++
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 24,1 28,8 27,9  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,9 14,4 14,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 8,4 10,9 10,2 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 26,4 30,0 29,1  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 11,9 11,0 10,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,3 29,5 -60,9 25,7 24,1 23,3 ++
- Bättre (%) 27,9 62,1 2,0 57,6 52,7 50,9  
- Sämre (%) 27,5 88,5 4,2 8,9 7,2 7,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,4 25,3 -27,1 19,5 11,7 10,4 +
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 48,7 35,2 34,2  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 9,6 12,5 13,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 1,7 1,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,6 1,9 2,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,6 27,6 -51,1 16,5 19,3 15,2 +
- Mindre (%) 31,0 60,8 6,4 49,5 50,0 45,3  
- Mera (%) 33,5 83,3 6,9 16,1 12,2 15,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,7 9,8 -18,8 3,8 3,8 5,6 +
- Minskat (%) 13,3 20,4 5,3 16,0 16,7 16,8  
- Ökat (%) 16,8 31,9 7,9 12,6 14,4 11,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 22,4 25,3 28,0 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 43,8 45,4 43,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 15,2 21,4 20,0 15,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 18,4 27,0 29,2 ++
- Bra tid (%) 58,3 80,7 33,4 63,2 70,1 71,3  
- Dålig tid (%) 36,1 58,5 15,5 30,4 21,9 21,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 30,6 30,8 29,5 +
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 71,6 72,5 69,8  
- Dålig tid (%) 30,1 83,4 12,1 20,4 19,4 19,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,9 37,0 14,7 35,3 35,7 35,6 ++
- Kan spara (%) 60,3 70,4 38,6 67,9 68,5 69,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 5,4 5,5 6,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,1 52,2 10,9 49,7 46,1 50,2 +
- Kan spara (%) 74,4 82,3 56,6 80,1 77,2 79,2  
- Kan inte spara (%) 23,8 40,3 16,5 18,5 20,4 18,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 10,8 14,0 12,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,7 6,8 6,0  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 6,1 7,2 6,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,7 -9,6 -8,0 +
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 18,3 19,8 20,2  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 29,0 31,9 29,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 16,3 17,0 16,7 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,1 8,3 7,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,2 8,7 8,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,2 7,8 7,7 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 3,3 3,0 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,9 4,9 5,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,2 17,0 18,4 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,1 10,8 9,7  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,0 6,2 8,7  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/08/kbar_2018_08_2018-08-27_tau_001_sv.html