Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2017 09/2018 10/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 25,8 -6,5 23,1 20,2 16,8 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 17,6 14,1 12,2 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,8 33,4 9,5 30,2 30,6 31,1 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 17,7 11,3 4,9 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 7,2 6,4 8,3 ++
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 26,9 27,3 28,2  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,3 15,8 15,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 10,6 10,1 9,8 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 28,8 27,3 28,3  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 10,1 11,2 11,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,2 29,5 -60,9 26,6 20,7 16,4 +
- Bättre (%) 28,0 62,1 2,0 58,0 48,7 44,3  
- Sämre (%) 27,4 88,5 4,2 9,3 9,9 12,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,4 25,3 -27,1 19,6 8,0 1,4 -
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 48,0 32,0 26,6  
- Sämre (%) 22,0 57,3 6,0 9,9 16,1 23,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,1 1,6 1,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,7 2,0 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,5 27,6 -51,1 15,8 14,5 8,4 +
- Mindre (%) 31,1 60,8 6,4 48,0 45,1 38,7  
- Mera (%) 33,4 83,3 6,9 16,1 15,8 21,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 9,8 -18,8 2,9 8,1 4,8 +
- Minskat (%) 13,4 20,4 5,3 15,6 19,9 16,6  
- Ökat (%) 16,7 31,9 7,9 13,4 9,8 11,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 24,2 25,5 25,1 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,7 44,3 45,2  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 15,2 21,5 18,8 20,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 23,3 28,9 31,3 ++
- Bra tid (%) 58,4 80,7 33,4 66,9 71,3 73,0  
- Dålig tid (%) 36,0 58,5 15,5 26,9 23,4 22,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,6 42,0 -47,1 33,1 27,7 21,7 =
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 73,9 69,8 65,1  
- Dålig tid (%) 30,0 83,4 12,1 18,3 22,6 27,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,9 37,0 14,7 33,5 33,6 36,0 ++
- Kan spara (%) 60,3 70,4 38,6 66,5 68,2 68,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 7,1 7,4 5,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,1 52,2 10,9 46,5 48,2 47,5 +
- Kan spara (%) 74,4 82,3 56,6 78,3 79,1 78,8  
- Kan inte spara (%) 23,8 40,3 16,5 20,1 19,4 19,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 11,6 14,0 13,3 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,6 6,2 6,5  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 6,0 7,7 6,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -8,3 -6,3 -7,9 +
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 20,7 20,4 20,1  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 30,2 28,0 31,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 18,1 17,7 17,3 +
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,5 8,1 8,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,6 9,6 8,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,1 6,2 7,4 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,0 2,2 2,6  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,2 4,0 4,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,0 17,8 19,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 10,5 10,1 12,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,5 7,8 6,9  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/10/kbar_2018_10_2018-10-29_tau_001_sv.html