Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 01/2018- Maxvärde 01/2018- Minvärde 01/2018- 05/2018 04/2019 05/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 0,8 4,9 -2,4 4,1 -1,7 -1,8 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 6,5 8,5 3,9 6,6 6,0 7,9 ++
- Bättre (%) . . . . . 29,9  
- Sämre (%) . . . . . 17,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,9 13,4 8,5 11,7 8,5 9,4 --
- Bättre (%) . . . . . 28,6  
- Sämre (%) . . . . . 13,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 14,1 24,9 0,8 24,5 4,2 5,7 -
- Bättre (%) . . . . . 29,2  
- Sämre (%) . . . . . 18,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 2,3 16,5 -10,7 13,3 -6,5 -9,4 --
- Bättre (%) . . . . . 13,8  
- Sämre (%) . . . . . 30,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,6 3,0 2,2 2,5 2,6 2,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,6 3,0 2,4 2,6 2,5 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 5,2 13,8 -4,0 13,4 -2,9 -4,0 --
- Mindre (%) . . . . . 23,6  
- Mera (%) . . . . . 30,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,6 4,8 -2,6 4,8 -0,1 -2,6 --
- Minskat (%) . . . . . 9,2  
- Ökat (%) . . . . . 14,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 23,9 34,3 14,8 22,0 20,9 20,1 -
- Bra tid (%) . . . . . 31,0  
- Dålig tid (%) . . . . . 10,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 21,3 24,6 19,5 19,5 24,2 22,1 +
- Bra tid (%) . . . . . 67,4  
- Dålig tid (%) . . . . . 31,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 15,2 22,8 4,5 21,9 13,4 17,1 +
- Bra tid (%) . . . . . 64,5  
- Dålig tid (%) . . . . . 33,7  
D1 Konsumentens penningsituation nu (nettotal) 28,2 31,0 24,9 30,0 29,4 31,0 ++
- Kan spara (%) . . . . . 63,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . . 9,1  
D2 Konsumentens möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 49,1 53,1 44,3 49,9 52,8 51,5 +
- Kan spara (%) . . . . . 77,8  
- Kan inte spara (%) . . . . . 22,1  
D5 Konsumentens avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) . . . . . 17,2 .
- Ja, säkert (%) . . . . . 4,7  
- Eventuellt (%) . . . . . 12,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -16,5 -14,1 -21,2 -15,3 -15,0 -15,0 +
- Mera (%) . . . . . 14,5  
- Mindre (%) . . . . . 34,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av konsumenterna) . . . . . 17,4 .
- Mycket sannolikt (%) . . . . . 6,3  
- Ganska sannolikt (%) . . . . . 11,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av konsumenterna) . . . . . 12,8 .
- Ja, säkert (%) . . . . . 4,0  
- Eventuellt (%) . . . . . 8,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) . . . . . 22,6 .
- Mycket sannolikt (%) . . . . . 9,0  
- Ganska sannolikt (%) . . . . . 13,6  
1) Perioden 01/2018-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte uppvisas, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/05/kbar_2019_05_2019-05-27_tau_001_sv.html