Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2019

Uusi kuluttajien luottamusindikaattori miinuksella

Uusi kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa -1,8, kun se huhtikuussa oli -1,7 ja maaliskuussa -2,4. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai selvästi korkeamman arvon 4,1. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–15. toukokuuta 1 034 Suomessa asuvaa henkilöä.
HUOM!
Tilaston nimi on vaihtunut toukokuussa kuluttajabarometrista kuluttajien luottamukseksi. Samalla tilaston tiedonkeruutapa, otosasetelma, painotus ja tietosisältö muuttuivat. Kuluttajien luottamusindikaattori uudistui myös. Tilaston vanhoja saldolukutietoja on tasokorjattu taaksepäin tammikuuhun 2018 saakka. Muutoksista löytyy tarkempaa tietoa jäljempää (Käsitteitä), Laatuselosteesta ja Tilastokeskuksen verkkosivuilta: Uutisia ja Muutoksia tässä tilastossa .

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Uuden kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien näkemys oman taloutensa nykytilanteesta ja myös odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan odotus Suomen talouden kehityksestä heikkeni. Rahankäyttöaikeet kestotavaroihin pysyivät ennallaan, ja näitä aikeita oli kuluttajilla keskimääräistä enemmän toukokuussa.

Kuva oman talouden nykytilanteesta oli valoisa, kun taas arvio tulevasta oli kohentumisesta huolimatta varovainen. Odotus Suomen taloudesta oli toukokuussa synkkä.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain näkemys tämän hetken omasta taloudesta parani hieman toukokuussa. Odotus Suomen yleisestä taloudesta romahti vuodessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat toukokuussa erittäin hyväksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena säästämiselle ja lainanotolle, ei niinkään kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat toukokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Tosin, joka toisella ei uhkaa ollut lainkaan.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Toukokuussa luottamus talouteen oli vahvinta Länsi-Suomessa (luottamusindikaattori -0,1) ja heikointa Itä-Suomessa (-6,4). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (3,1). Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-11,1).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Uuden luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (354,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/05/kbar_2019_05_2019-05-27_tie_001_fi.html