Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2019

Nya Konsumenternas förtroendeindikator på minus

Nya Konsumenternas förtroendeindikator var i maj -1,8 medan den i april var -1,7 och i mars -2,4. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn det klart högre värdet 4,1. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är 0,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–15 maj av 1 034 personer bosatta i Finland.
OBS!
Namnet på statistiken ändrades i maj från konsumentbarometern till konsumenternas förtroende. Samtidigt ändrades statistikens datainsamlingssätt, urvalsdesign, viktning och datainnehåll. Konsumenternas förtroendeindikator förnyades också. De gamla uppgifterna om nettotal i statistiken har nivåkorrigerats bakåt ända till januari 2018. Mer detaljerade uppgifter om ändringarna finns nedan (Begreppen), i Översikten , i Kvalitetsbeskrivningen (på finska) och på Statistikcentralens webbsidor: Nyheter och Ändringar i denna statistik .

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i nya Konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj en aning konsumenternas syn på den egna ekonomiska situationen just nu liksom också förväntningen på den egna ekonomin om ett år jämfört med april. Däremot försvagades förväntningen på utvecklingen av Finlands ekonomi. Planerna på att använda pengar på kapitalvaror var oförändrade, och konsumenterna hade fler dylika planer än i genomsnitt.

Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget är ljus, medan man uppskattar den framtida situationen som ganska svag trots förbättringen. Förväntningen på Finlands ekonomi var dyster i maj.

Jämfört med motsvarande period i fjol förbättrades bara synen på den egna aktuella ekonomiska situationen något i maj. Förväntningen på den allmänna ekonomin i Finland rasade på ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I maj uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är på en mycket god nivå. Konsumenterna ansåg att tidpunkten allmänt taget var gynnsam för att spara och ta lån, men inte särskilt gynnsam för att köpa kapitalvaror. I maj upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet ökat under den senaste tiden. Visserligen fanns det ingen sådan risk överhuvudtaget för varannan konsument.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I maj var förtroendet för ekonomin starkast i Västra Finland (förtroendeindikatorn -0,1) och svagast i Östra Finland (-6,4). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (3,1). De klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-11,1).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nya förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/05/kbar_2019_05_2019-05-27_tie_001_sv.html