Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2022, mars

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2019 02/2020 03/2020 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -12,8 -2,3 -4,5 -7,1 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,1 8,6 -5,3 6,7 3,5 5,2 +
- Bättre (%) . . . . 24,2 27,4  
- Sämre (%) . . . . 18,6 18,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,1 13,5 1,2 11,2 6,8 9,1 +
- Bättre (%) . . . . 24,8 29,7  
- Sämre (%) . . . . 13,5 14,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -5,5 25,9 -66,5 0,9 -14,5 -20,8 -
- Bättre (%) . . . . 11,0 8,4  
- Sämre (%) . . . . 35,3 42,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -1,6 20,3 -32,8 -8,4 -14,3 -25,8 --
- Bättre (%) . . . . 13,6 10,8  
- Sämre (%) . . . . 37,1 52,4  
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,7 2,8 2,4  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 3,0 5,3 1,7 2,6 2,7 2,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,0 20,3 -59,5 -1,5 -5,0 -19,7 -
- Mindre (%) . . . . 25,7 15,7  
- Mera (%) . . . . 32,5 46,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -5,7 4,7 -25,1 0,4 -5,7 -8,1 -
- Minskat (%) . . . . 6,4 7,8  
- Ökat (%) . . . . 16,4 21,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,9 43,5 -13,8 19,7 19,5 12,2 -
- Bra tid (%) . . . . 30,0 27,1  
- Dålig tid (%) . . . . 10,5 14,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,4 29,4 -28,5 20,8 19,9 13,7 +
- Bra tid (%) . . . . 65,5 60,8  
- Dålig tid (%) . . . . 33,1 37,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,9 31,7 -60,4 12,5 23,4 11,9 +
- Bra tid (%) . . . . 68,3 59,5  
- Dålig tid (%) . . . . 29,9 38,7  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 21,5 31,0 6,4 26,4 28,4 29,7 ++
- Sparar (%) . . . . 60,4 62,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 9,5 10,4  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,7 53,6 9,8 49,8 48,3 49,4 +
- Kan spara (%) . . . . 76,5 78,2  
- Kan inte spara (%) . . . . 23,3 21,2  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,4 21,1 10,5 16,4 19,9 21,1 ++
- Ja, säkert (%) . . . . 5,3 5,7  
- Eventuellt (%) . . . . 14,6 15,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,3 -9,7 -26,2 -18,7 -14,0 -17,0 =
- Mera (%) . . . . 14,8 13,6  
- Mindre (%) . . . . 32,5 35,6  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,3 19,2 10,1 16,0 13,9 14,5 =
- Mycket sannolikt (%) . . . . 4,9 4,9  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 9,0 9,6  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,5 16,5 9,1 12,8 14,4 14,3 ++
- Ja, säkert (%) . . . . 4,6 4,2  
- Eventuellt (%) . . . . 9,8 10,1  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,4 26,0 8,1 19,4 18,7 22,1 ++
- Mycket sannolikt (%) . . . . 6,3 7,4  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 12,5 14,7  
1) Perioden 10/1995-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras – enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2020, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/03/kbar_2020_03_2020-03-27_tau_001_sv.html