Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2021

Konsumenternas förtroende i januari starkast på över två år

Konsumenternas förtroendeindikator var i januari högre än sitt långtidsmedelvärde -1,8. Förtroendeindikator var -0,9, då den i december var -4,6 och i november -4,8. I januari i fjol fick indikatorn värdet -4,6. Konsumenternas förtroende för ekonomin var senast starkare i oktober 2018, då förtroendeindikatorn var 0,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 januari av 1 065 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i januari jämfört med december. Mest förstärktes förväntningarna på Finlands ekonomiska utveckling. Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades bara synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget en aning i januari. Övriga delfaktorer förbättrades också på årsnivå, förväntningarna på Finlands ekonomi klarast.

I januari var konsumenternas förväntningar på sin egen ekonomi mycket ljusa och det fanns ganska bra med planer på att använda pengar på kapitalvaror. Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget och förväntningarna på Finlands ekonomiska utveckling var i januari på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland förbättrades i januari, men var fortfarande på en pessimistisk nivå. Synen på att själv bli arbetslös eller permitterad vid tidpunkten för enkäten fortsatte att vara dyster bland de sysselsatta, dvs. löntagare och företagare. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten i konsumentpriserna under de kommande månaderna var i januari oförändrad och klart under sitt medeltal.

I januari uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Tidpunkten ansågs åter gynnsam för att spara och även relativt bra för att köpa kapitalvaror och ta lån. I januari hade fortfarande väldigt många dessutom planer på att ta lån. Konsumenterna hade fortsättningsvis gott om planer också på att köpa bostad. Likaså funderade väldigt många på att renovera hemmet.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I januari var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 2,6) och svagast i Östra Finland (-7,4). Av befolkningsgrupperna var arbetarna de mest optimistiska (5,0). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-8,0). Bland företagare fick förtroendeindikatorn i januari värdet -5,0.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/01/kbar_2021_01_2021-01-27_tie_001_sv.html