Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I maj ansåg 62 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 13 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 19 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Fler, dvs. 27 procent av konsumenterna, ansåg att den egna ekonomin var starkare i maj än året innan. Motsvarande andelar var i april 15 och 29 procent och för ett år sedan 21 och 24 procent.

I maj trodde redan 40 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 28 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 38 och 32 procent och för ett år sedan i maj 26 och 57 procent.

I maj litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I april var motsvarande andelar 29 och 10 procent och för ett år sedan 27 och 17 procent.

Arbetslöshet och inflation

I maj litade redan 39 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och 36 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i april 31 och 46 procent och för ett år sedan 16 och 72 procent.

I maj antog 7 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 19 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde 43 procent av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. Dessa tre andelar var månaden innan 9, 22 och 44 procent och i maj i fjol 4, 40 och 35 procent.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,8 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var så sent som i april 2,5 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,9 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 62 procent i maj att det är fördelaktigt att spara. För ett år sedan var andelen bara 43 procent. I maj hade 64 procent av konsumenterna sparat och rentav 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Femtionio procent av konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten att ta lån var god. Året innan var andelen bara 37 procent. I maj planerade 19 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

I maj ansåg 34 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var andelen 30 procent. Av konsumenterna avsåg 16 procent att öka och 25 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året.

I maj planerade något fler än vanligt, dvs. 15 procent av konsumenterna, att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. I maj funderade påfallande många också på att köpa bostad inom ett år: 17 procent av konsumenterna. Långtidsmedelvärdet är 13 procent. I maj planerade dessutom rentav 23 procent av konsumenterna att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2021, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/05/kbar_2021_05_2021-05-27_kat_001_sv.html