Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I februari ansåg drygt hälften, dvs. 52 procent, av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 17 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 19 procent att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Något fler, dvs. 27 procent, av konsumenterna ansåg att den egna ekonomin i februari var starkare än året innan. Motsvarande andelar var i januari 18 och 27 procent och för ett år sedan nedstämda 25 och 22 procent.

I februari trodde redan 30 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 31 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 23 och 34 procent och för ett år sedan i februari 36 och 34 procent.

I februari litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras i fortsättningen och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I januari var motsvarande andelar 30 och 11 procent och för ett år sedan 33 och 11 procent.

Arbetslöshet och inflation

I februari litade redan 41 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året. Bara 25 procent antog längre att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i januari 30 och 35 procent och för ett år sedan dystra 24 och 56 procent.

I februari antog 6 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 13 procent bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde mer än hälften, dvs. 52 procent, av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 7, 14 och 51 procent och i februari i fjol mycket nedstämda 5, 25 och 39 procent.

I februari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna har stigit med 4,4 procent från året innan och stiger med 3,9 procent under de följande 12 månaderna. Dessa inflationsbedömningar var för ett år sedan 2,3 och 2,4 procent och deras långtidsmedelvärden är 3,1 och 2,9 procent. I februari ansåg redan hälften, dvs. 51 procent, av konsumenterna att konsumentpriserna har stigit mycket eller ganska mycket under ett år, och 71 procent förväntade sig att priserna kommer att stiga i minst samma takt även under de kommande månaderna. Motsvarande andelar var i februari i fjol 14 och 58 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 58 procent i februari att det är fördelaktigt att spara. Av konsumenterna hade 65 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I februari ansåg 49 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Ännu i januari var motsvarande andel 54 procent. Av konsumenterna planerade 18 procent att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

I februari ansåg endast 25 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Ett år tidigare var andelen 34 procent. Av konsumenterna avsåg 15 procent att öka och 30 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. De senare andelarna var i januari 14 och 33 procent och för ett år sedan i februari 16 och 30 procent.

I februari planerade 15 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Av konsumenterna övervägde 17 procent att köpa bostad eller bygga hus inom ett år. Av konsumenterna planerade 18 procent i februari att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera hemmet 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2022, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/02/kbar_2022_02_2022-02-25_kat_001_sv.html