Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1)

Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2021 01/2022 02/2022 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -1,7 6,8 -13,9 -0,8 -1,7 0,5 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,2 9,5 -5,3 -1,7 4,4 6,2 +
- Bättre (%) . . . 22,1 26,5 27,1
- Sämre (%) . . . 25,1 18,5 19,2
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,2 13,5 1,2 12,7 11,6 11,0 ++
- Bättre (%) . . . 32,8 30,2 30,2
- Sämre (%) . . . 10,9 11,0 12,9
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -8,0 25,9 -66,5 -48,8 -22,6 -23,8 -
- Bättre (%) . . . 4,3 13,8 16,6
- Sämre (%) . . . 78,5 49,1 52,3
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,0 20,3 -32,8 -2,1 -8,0 -3,1 =
- Bättre (%) . . . 35,5 23,1 30,1
- Sämre (%) . . . 34,1 33,9 30,7
B5 Inflationen nu (procent) 3,1 6,9 -2,7 2,3 3,8 4,4
- Priserna har stigit mycket eller ganska mycket (%) . . . 13,7 42,6 51,5
- Priserna har hållits desamma eller sjunkit (%) . . . 36,4 7,7 6,8
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,9 5,3 1,7 2,4 3,7 3,9
- Priserna stiger snabbare eller i samma takt (%) . . . 58,3 77,0 71,1
- Priserna hålls desamma eller sjunker (%) . . . 17,1 4,7 5,9
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -10,4 20,3 -59,5 -20,7 -6,0 6,4 +
- Mindre (%) . . . 24,4 30,4 40,6
- Mera (%) . . . 56,2 34,8 25,0
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -6,3 4,7 -26,6 -11,9 -3,8 -4,3 +
- Minskat (%) . . . 5,2 6,7 6,3
- Ökat (%) . . . 24,6 13,6 13,1
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,4 43,5 -14,3 20,4 7,6 9,7 -
- Bra tid (%) . . . 33,8 25,7 25,3
- Dålig tid (%) . . . 13,4 18,1 15,6
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 4,9 29,4 -28,5 11,0 15,5 10,8 +
- Bra tid (%) . . . 55,9 61,3 57,6
- Dålig tid (%) . . . 42,2 36,7 41,1
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 7,5 31,7 -60,4 6,5 5,4 -0,1 -
- Bra tid (%) . . . 53,4 53,6 49,4
- Dålig tid (%) . . . 44,4 44,5 48,6
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 22,2 33,1 6,4 28,6 30,0 32,0 ++
- Sparar (%) . . . 62,3 62,1 64,7
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . 12,2 11,5 9,9
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,3 53,6 9,8 48,3 46,6 52,1 ++
- Kan spara (%) . . . 75,9 75,9 79,2
- Kan inte spara (%) . . . 23,6 24,0 20,6
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) 15,7 24,2 10,5 20,9 18,6 17,5 +
- Ja, säkert (%) . . . 5,2 5,7 3,8
- Eventuellt (%) . . . 15,7 12,9 13,7
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,1 -6,9 -26,7 -11,8 -14,9 -12,4 ++
- Mera (%) . . . 16,0 13,5 14,7
- Mindre (%) . . . 30,0 32,6 30,5
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) 14,4 19,2 10,1 15,5 16,2 14,8 =
- Mycket sannolikt (%) . . . 4,6 4,6 5,6
- Ganska sannolikt (%) . . . 10,9 11,6 9,2
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) 12,8 18,5 9,1 18,1 17,6 17,2 ++
- Ja, säkert (%) . . . 5,3 5,3 4,8
- Eventuellt (%) . . . 12,8 12,4 12,4
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) 17,7 26,0 8,1 18,7 19,9 18,3 =
- Mycket sannolikt (%) . . . 6,8 7,3 6,7
- Ganska sannolikt (%) . . . 11,9 12,7 11,6
1) Långtidsmedelvärdet, maximi- och minimivärdet kan inte presenteras för svarsfördelningarna.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2022, Tabellbilaga 1. Konsumenternas uppfattningar och avsikter 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/02/kbar_2022_02_2022-02-25_tau_001_sv.html