Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

De långa tidsserierna för konsumenternas förtroende har publicerats på nytt med en nivåkorrigering

Tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende är igen tillgängliga fr.o.m. år 1995: databastabellen. Enhetliga tidsserier beskriver befolkningen i åldern 18–74 år och man har där försökt beakta de förändringar som det nya datainsamlingssättet medfört.

Förändringar till följd av datainsamlingssättet var möjliga att uppskatta tillförlitligt bara för nettotalens del. Därför innehåller de förnyade tidsserierna uppgifter bara om centrala nettotal, konsumenternas förtroendeindikator, inflationsprocenter och några relativa andelar. Mera information finns i översikten.


Senast uppdaterad 13.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/kbar_2020-01-13_uut_001_sv.html