Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tabell 3: Metanutsläpp 1990-2005 efter utsläppsklass (1000 t)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. 1. Energiutsläpp 15,0 16,3 16,9 17,6 18,0 18,0 18,4 17,8 17,9 16,9 16,2 17,2 17,0 17,3 16,5 16,5
A. Energianvändning av bränsle 14,5 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,5 14,4 14,4 14,1 13,6 14,0 14,3 14,3 13,9 13,4
1. Energiproduktion 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,4 1,2 1,0
2. Industri och byggande 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3. Trafik 4,8 4,5 4,4 4,2 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4
4. Övriga sektorer 8,6 8,7 8,8 8,7 8,8 8,8 9,2 9,2 9,4 9,1 8,9 9,3 9,4 9,4 9,3 9,2
a. Service och offentlig sektor 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
b. Hushåll 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 8,4 8,2 8,5 8,6 8,6 8,5 8,4
c. Jord- och skogsbruk samt fiske 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5. Övrig energianvändning av bränslen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
B. Diffusa utsläpp av bränslen 0,5 2,0 2,7 3,5 3,8 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6 3,1
2. Processutsläpp från industrin 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
3. Användning av lösningsmedel och andra produkter - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Jordbruk 102,3 98,4 95,5 95,5 96,0 92,1 92,6 94,2 92,3 90,9 91,0 89,5 90,5 89,5 88,5 88,3
A. Husdjurens matsmältning 91,3 87,9 85,1 84,9 85,0 80,4 80,8 81,7 79,9 78,7 78,6 77,5 77,9 76,6 75,6 75,1
B. Gödselhantering 10,9 10,5 10,4 10,7 11,0 11,7 11,9 12,5 12,4 12,2 12,4 12,0 12,6 13,0 12,9 13,2
5. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 0,7 0,5 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5
6. Avfallshantering 182,3 184,4 185,4 185,3 182,0 179,2 174,9 170,2 162,9 158,9 149,3 143,8 133,6 125,1 118,7 108,9
A. Avstjälpningsplatser 173,9 176,3 177,2 176,9 173,7 170,5 166,1 161,6 154,3 150,4 140,7 135,2 124,7 116,1 109,6 99,6
B. Hantering av avfallsvatten 7,3 6,9 6,9 7,0 6,9 7,0 6,8 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,4 6,3 6,4 6,2
C. Kompostering 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0
                                 
Totalt* 300,7 300,0 298,9 299,5 297,4 290,5 287,1 283,5 274,2 268,1 257,6 251,8 242,4 233,1 224,8 214,9
TOTALT** 300,0 299,5 298,3 299,1 296,8 289,9 286,6 282,9 273,8 267,5 257,2 251,3 241,8 232,6 224,5 214,4

Obs! På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

* Inkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

** Exkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk


Senast uppdaterad 15.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2005, Tabell 3: Metanutsläpp 1990-2005 efter utsläppsklass (1000 t) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-01-16_tau_003_sv.html