Suomen virallinen tilasto

Kasvihuonekaasut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2017 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle
28.3.2019
Suomen kasvihuonekaasupäästöt ilman LULUCF-sektoria vuonna 2017 vastasivat 55,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.) ollen 15,9 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittivat EU:n asettaman päästökiintiön 0,1 milj. t CO2-ekv. Tiedot perustuvat vuoden 2017 päästötietojen raportointiin EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle. Kokonaispäästöt tarkentuivat 0,1 milj. t CO2-ekv. alaspäin joulukuussa 2018 julkistettuun ennakkotietoon verrattuna.

Seuraava julkistus:
23.5.2019

Kuvaus: Tilasto koostetaan EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle toimitettavista päästötiedoista. Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (raportointitaulukot, CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report). YK:n ilmastosopimuksen ja sen alaisen Kioton pöytäkirjan lisäksi kasvihuonekaasut on raportoitava EU:lle vuosittain. Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena inventaarioyksikkönä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmasto.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/index.html