Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995–2007 (1000 t) efter utsläppsklass

Utsläppsklass År
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Energiindustri 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,1
Industri ochbyggande 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Samfärdsel 4,7 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1
Husdjurensmatsmältning 91,9 80,7 81,1 82,2 80,4 79,1 79,0 77,9 78,2 76,9 75,9 75,4 75,4 74,3
Gödselhantering 10,9 11,7 11,8 12,5 12,3 12,2 12,3 12,0 12,6 12,9 12,9 13,2 13,5 13,5
Avstjälpnins-platser 173,5 170,9 166,7 162,4 155,2 151,7 142,1 135,8 125,4 116,8 110,2 100,0 102,8 98,1
Rening avavloppsvatten 7,3 7,0 6,8 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,4 6,3 6,4 6,2 6,3 6,3
Uppvrämning avservicbyggnader 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Upvärmning avbostasbyggnader 7,8 8,1 8,5 8,5 8,6 8,4 8,2 8,5 8,6 8,6 8,5 8,4 8,6 8,5
Användning avbränslen ifiskerinäring,lant- ochskogsbruk 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Diffusautsläpp avbränslen 0,5 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6 3,1 2,6 2,4
Industri-processer 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Övriga användningav bränslen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Markanvändning,förendradmarkanvändningoch skogsbruk 4,8 5,4 5,6 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,0 6,0 6,4 6,3 6,4 6,1
Kompostering 1,0 1,7 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,0 3,3
Totalt 304,9 295,8 292,8 289,7 280,6 274,9 264,6 258,0 248,6 239,2 231,4 220,9 224,0 217,6

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007, Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995–2007 (1000 t) efter utsläppsklass . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2008-12-12_tau_003_sv.html