Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands växthusgasutsläpp utan LULUCF-sektorn 1990–2010

  Energi- industrin Industri och byggande (utsläppen från energi- användning av bränslen) Inrikes transport Övrig användning av energi 1) Industri- processer utan använding av F-gaser Användning av F-gaser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfalls- hantering Totalt
  miljoner t CO2-ekv.
1990 19,19 13,36 12,76 9,19 5,01 0,09 0,18 6,62 3,97 70,37
1991 18,96 12,83 12,40 8,86 4,64 0,07 0,17 6,23 4,01 68,18
1992 18,73 12,30 12,32 8,99 4,39 0,04 0,16 5,82 4,03 66,77
1993 21,46 12,41 11,85 8,57 4,46 0,03 0,15 5,91 4,02 68,87
1994 26,39 12,70 12,20 8,23 4,64 0,04 0,15 5,94 3,97 74,26
1995 24,12 12,14 11,99 7,80 4,59 0,10 0,14 6,03 3,91 70,82
1996 29,83 12,00 11,98 7,93 4,76 0,15 0,14 5,94 3,82 76,55
1997 27,44 12,28 12,55 7,89 4,98 0,24 0,14 5,95 3,72 75,18
1998 24,18 11,94 12,70 8,02 4,92 0,30 0,14 5,83 3,55 71,58
1999 23,66 11,92 12,94 7,78 4,98 0,40 0,14 5,75 3,48 71,04
2000 22,12 11,94 12,84 7,53 5,00 0,57 0,12 5,84 3,27 69,24
2001 27,51 11,48 12,96 7,75 4,99 0,72 0,12 5,77 3,14 74,46
2002 30,26 11,17 13,16 7,69 4,94 0,53 0,11 5,83 2,92 76,61
2003 37,23 11,54 13,34 7,76 5,24 0,71 0,10 5,84 2,75 84,51
2004 33,05 11,63 13,69 7,36 5,52 0,74 0,11 5,78 2,61 80,48
2005 21,93 11,33 13,71 7,01 5,42 0,91 0,11 5,79 2,40 68,62
2006 32,89 11,62 13,90 6,82 5,46 0,80 0,10 5,79 2,46 79,83
2007 30,83 11,44 14,26 6,59 5,86 0,95 0,10 5,78 2,38 78,20
2008 24,17 10,78 13,63 6,27 6,10 1,04 0,09 5,87 2,28 70,24
2009 25,23 8,38 12,96 6,24 4,40 0,94 0,07 5,72 2,19 66,12
2010 30,55 9,90 13,57 6,63 4,57 1,20 0,07 5,88 2,19 74,56
1) Övrig användning av energi innehåller subgruppen uppvärming av byggnader samt fiskerinäring lant- och skogsbruk övrig användning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010, Tabellbilaga 1. Finlands växthusgasutsläpp utan LULUCF-sektorn 1990–2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_tau_001_sv.html