Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2016

Finlands utsläpp av växthusgaser minskar fortfarande

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 55,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2015. Utsläppen minskade med omkring 6 procent jämfört med året innan och var 22 procent lägre än år 1990. Inom energisektorn minskade förbrukningen av naturgas och kol. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med en halv procent jämfört med år 2014 och understeg EU:s utsläppskvot med 0,8 miljoner ton CO2-ekv.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kai Skoglund 029 551 2675, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2016-05-25_tie_001_sv.html