Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.4.2017

Finlands utsläpp av växthusgaser 2015 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonvention

År 2015 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 55,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Uppgifterna baserar sig på den rapport om justerade utsläpp för år 2015 som Statistikcentralen sänder till EU och FN:s klimatkonvention den 15 april. De totala utsläppen och upptagen var nästan oförändrade jämfört med de preliminära uppgifterna som offentliggjordes i december 2016.


Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 6.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2017-04-06_tie_001_sv.html