Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2020

Finlands utsläpp av växthusgaser 2018 till EU och FN:s klimatkonvention

År 2018 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 56,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 14,8 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen utanför utsläppshandeln översteg EU:s utsläppskvot med 0,3 miljoner ton CO2-ekv. Totalutsläppen (exkl. LULUCF-sektorn) var nästan oförändrade jämfört med de preliminära uppgifterna som offentliggjordes i december 2019. Uppgifterna som nu publiceras baserar sig på rapporteringen av uppgifter om utsläpp till EU och FN:s klimatkonvention. På basis av dem fastställs utsläppskvoterna för Finlands utsläpp utanför utsläppshandeln (exkl. LULUCF) för åren 2021–2030.

De reviderade utsläppsuppgifterna finns med detaljerat i databastabellerna.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (150,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2020-03-13_tie_001_sv.html