Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2019, juni

Stenkolsförbrukning 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor