Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Stenkolsförbrukning 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor