Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Period 2011* 2012* Årsförändrings-%
Mängd (1000 t) Mängd (1000 t)
januari 790 442 -44
februari 727 508 -30
mars 675 345 -49
april 292 271 -7
maj 353 172 -51
juni 186 88 -53
juli 62 63 1
augusti 113 90 -20
september 148 204 38
oktober 240 . .
november 319 . .
december 332 . .
1.kvartal 2 192 1 295 -41
2.kvartal 831 531 -36
3.kvartal 323 357 11
4.kvartal 891 . .
januari-mars kumulativ 2 192 1 295 -41
januari-juni kumulativ 3 022 1 826 -40
januari-sebtember kumulativ 3 345 2 183 -35
januari-december kumulativ 4 236 . .
1) *Preliminär

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 3429, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2012, Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2012/09/kivih_2012_09_2012-10-26_tau_001_sv.html