Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 28.10.2013

Stenkolsförbrukningen ökade med 47 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 47 procent under januari–september i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 3,4 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 85 petajoule. Användningen av stenkol ökade inom den separata elproduktionen, där den uppgick till omkring en miljon ton, vilket var över fyra gånger mer än år 2012.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är preliminära.

Under januari–september i år var stenkolsförbrukningen lika stor som i genomsnitt under motsvarande period under 2000-talet. Stenkolslagren var i slutet av augusti 2013 ungefär 3,2 miljoner ton, dvs. 26 procent mindre än året innan.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2013/09/kivih_2013_09_2013-10-28_tie_001_sv.html