Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 28.10.2014

Stenkolsförbrukningen minskade med 23 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 23 procent under januari–september i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt 2,8 miljoner ton stenkol användes som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 70 petajoule. Jämfört med medeltalet för januari–september under de senaste 10 åren var stenkolsförbrukningen nu omkring 21 procent lägre.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2013 och 2014 är preliminära.

Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen med 41 procent under januari–september jämfört med motsvarande period året innan. I synnerhet under våren användes betydligt mindre stenkol än året innan. Detta berodde på att början av året var varmare än vanligt och på att vattensituationen i Norden hade förbättrats. Också ett kolkondenskraftverk togs ur driftsberedskap under början av året. Under sommaren blev vattensituationen i Norden åter något sämre och under det tredje kvartalet var stenkolsförbrukningen omkring 4 procent större än under motsvarande tidpunkt i fjol.

Det är typiskt att stenkolsförbrukningen i Finland varierar efter månad. En del av variationen är en naturlig variation mellan el- och värmebehovet under sommar- och vintermånaderna. Den nordiska vattensituationen inverkar också speciellt på efterfrågan av kondensproduktionen. Förändringen i stenkolsförbrukningen under på varandra följande år visar således inte utvecklingen av förbrukningen under en längre period.

Stenkolslagren var i slutet av september 2014 ungefär 3,6 miljoner ton, dvs. 13 procent större än året innan.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2014/09/kivih_2014_09_2014-10-28_tie_001_sv.html