Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 27.8.2020

Stenkolsförbrukningen minskade med 34 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 34 procent under januari–juni i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 0,963 miljoner ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme, till sitt energiinnehåll motsvarade det 25 petajoule.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2020/06/kivih_2020_06_2020-08-27_tie_001_sv.html