Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 29.10.2020

Stenkolsförbrukningen minskade med 34 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 34 procent under januari–september i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,1 miljoner ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme, till sitt energiinnehåll motsvarade det 29 petajoule. Under januari–september var stenkolsförbrukningen 62 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2020/09/kivih_2020_09_2020-10-29_tie_001_sv.html