Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Avbrott inom utbildningsområdet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) efter utbildningssektor läsåret 2017/2018, %

Utbildningssektor/
Utbildningsområde
(nivå 1)
Studerande 20.9. 2017 Avlade examen inom det egna området Stu-
derade inom det egna området
Avbröt inom det egna området Avlade examen inom annat område Stu-
derade inom annat område
Avbröt utbildnings-
sektorns utbildning helt
Avlade examen inom annan sektor Stu-
derade inom annan sektor
Avbröt utbildning som leder till examen helt
Total % % % % % % % % % %
Totalt 468 977 100,0 24,3 68,1 7,7 0,1 1,3 6,3 0,1 0,9 5,4
Gymnasie-
utbildning
Totalt 96 745 100,0 31,5 65,3 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 1,5 1,7
Allmän-
bildande utbildning
96 745 100,0 31,5 65,3 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 1,5 1,7
Yrkes-
utbildning
Totalt 111 002 100,0 27,3 61,2 11,5 0,0 2,8 8,7 0,0 0,7 7,9
De hum. och konst-
närliga områdena
7 749 100,0 29,7 57,0 13,3 0,1 3,2 10,0 0,1 1,4 8,5
Handel, adm. och juridik 14 006 100,0 29,5 61,3 9,2 0,0 2,0 7,2 0,0 0,8 6,3
De natur-
veten-
skapliga områdena
286 100,0 27,3 52,1 20,6 0,3 3,8 16,4 0,0 0,7 15,7
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
7 075 100,0 22,9 63,2 13,9 0,2 3,6 10,0 0,0 0,9 9,1
De tekniska områdena 35 757 100,0 26,3 62,8 10,9 0,0 2,2 8,6 0,0 0,4 8,2
Lant- och skogsbruk 4 971 100,0 28,7 60,3 11,0 0,1 2,6 8,3 0,0 0,6 7,7
Hälsovård och välfärd 18 229 100,0 27,7 61,4 10,9 0,0 3,3 7,7 0,1 1,0 6,6
Tjänste-
branschen
22 929 100,0 27,3 59,7 13,0 0,0 3,3 9,7 0,1 0,7 8,9
Yrkes-
högskole-
utbildning
Totalt 127 565 100,0 19,1 73,2 7,6 0,0 0,6 7,1 0,1 0,9 6,1
De pedag. områdena 1 351 100,0 20,7 73,4 5,8 0,0 0,3 5,6 0,2 1,1 4,2
De hum. och konst-
närliga områdena
7 010 100,0 17,1 75,2 7,7 0,0 0,4 7,2 0,0 1,1 6,1
De samhälls-
veten-
skapliga områdena
387 100,0 20,7 68,5 10,9 0,0 0,3 10,6 0,0 1,6 9,0
Handel, adm. och juridik 26 157 100,0 19,4 73,0 7,6 0,0 0,4 7,1 0,1 0,8 6,3
De natur-
veten-
skapliga områdena
254 100,0 13,4 72,4 14,2 0,0 1,2 13,0 0,8 1,6 10,6
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
12 891 100,0 12,9 74,9 12,2 0,0 1,8 10,4 0,1 1,1 9,2
De tekniska områdena 29 724 100,0 15,3 76,0 8,7 0,0 0,6 8,1 0,1 1,0 7,0
Lant- och skogsbruk 3 078 100,0 15,8 74,7 9,6 0,0 0,5 9,1 0,2 1,1 7,7
Hälsovård och välfärd 37 706 100,0 24,5 70,5 4,9 0,0 0,2 4,7 0,0 0,7 3,9
Tjänste-
branschen
9 007 100,0 19,8 71,9 8,3 0,0 0,8 7,6 0,1 0,9 6,6
Uni.
utbildning
Totalt 133 665 100,0 21,5 70,8 7,7 0,2 1,6 5,9 0,1 0,6 5,3
De pedag. områdena 13 207 100,0 27,0 67,8 5,3 0,1 0,5 4,7 0,1 0,4 4,3
De hum. och konst-
närliga områdena
23 364 100,0 19,3 72,5 8,2 0,2 1,2 6,9 0,1 0,7 6,1
De samhälls-
veten-
skapliga områdena
17 401 100,0 22,1 70,5 7,4 0,2 1,1 6,1 0,1 0,6 5,4
Handel, adm. och juridik 21 388 100,0 24,8 67,2 8,0 0,6 3,2 4,3 0,0 0,2 4,0
De natur-
veten-
skapliga områdena
13 038 100,0 17,9 70,5 11,7 0,3 3,4 8,0 0,1 1,3 6,6
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
12 287 100,0 14,9 74,4 10,7 0,2 1,2 9,3 0,1 0,8 8,4
De tekniska områdena 18 584 100,0 22,1 71,0 7,0 0,1 1,3 5,5 0,1 0,5 4,9
Lant- och skogsbruk 2 933 100,0 21,6 71,5 6,9 0,1 1,1 5,6 0,0 0,5 5,0
Hälsovård och välfärd 9 638 100,0 20,5 76,3 3,2 0,1 0,6 2,4 0,0 0,2 2,2
Tjänste-
branschen
1 825 100,0 31,9 63,7 4,4 0,1 0,9 3,4 0,0 0,4 3,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2018, Tabellbilaga 2. Avbrott inom utbildningsområdet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) efter utbildningssektor läsåret 2017/2018, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2018/kkesk_2018_2020-03-12_tau_002_sv.html