Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Avbrott inom utbildningssektorn efter åldersgrupp (ålder 31.12.2019) 2018/2019, % 1)

Åldersgrupp
Gymnasieutbildning
(riktad till ungdomar)
Yrkesutbildning
(yrkesinriktade grundexamina)
Yrkeshögskole-
utbildning
(yrkeshögskole-
examina)
Universitetsutbildning
(lägre och högre
högskoleexamina)
Studerande
20.9. 2018
Avbrutit
utbildnings-
sektorns
utbildning helt, %
Studerande
20.9. 2018
Avbrutit
utbildnings-
sektorns
utbildning helt, %
Studerande
20.9. 2018
Avbrutit
utbildnings-
sektorns
utbildning helt, %
Studerande
20.9. 2018
Avbrutit
utbildnings-
sektorns
utbildning helt, %
Totalt 96 853 3,0 140 019 9,4 127 419 7,5 134 293 5,8
–15 ... ... - - - - - -
16 234 5,1 ... ... - - - -
17 29 972 3,1 19 911 2,6 ... ... - -
18 30 378 2,1 23 724 3,4 ... ... ... ...
19 29 430 2,2 24 192 6,1 252 3,2 91 4,4
20–24 6 815 10,3 29 592 15,0 49 049 4,8 46 553 2,3
25–29 ... ... 12 936 15,4 38 963 8,2 46 693 4,6
30–39 ... ... 16 340 13,2 26 488 9,8 25 273 10,8
40–49 - - 8 688 12,4 9 341 10,4 10 174 11,0
50– - - 4 614 15,9 3 309 12,1 5 505 12,4
1) ... sekretessbelagd uppgift. Uppgifter om avbrott har inte angetts för grupper på mindre än 45 studerande på grund av slumpvariation.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2019, Tabellbilaga 3. Avbrott inom utbildningssektorn efter åldersgrupp (ålder 31.12.2019) 2018/2019, % 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2019/kkesk_2019_2021-03-12_tau_003_sv.html