Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 27.11.2015

Kuntien toimintakulut kasvoivat 3,7 prosenttia tammi-syyskuussa 2015

Vuoden 2015 tammi-syyskuussa kuntien toimintakulut kasvoivat 3,7 prosenttia ja toimintatuotot 3,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, kasvoi 4,1 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakuluissa oli kasvua 0,5 prosenttia ja toimintatuotoissa 0,3 prosenttia viime vuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 67 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Muutos, % Yhteensä Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 7 024 3,3 9 084 0,3
Myyntituotot 2 850 3,8 8 374 -0,2
Toimintakulut yhteensä 29 227 3,7 8 488 0,5
Henkilöstökulut 10 735 1,7 4 071 -1,9
Palveluiden ostot 13 146 5,1 3 025 3,6

Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat tammi-syyskuussa 3,7 prosenttia ja toimintatuotot 3,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Käyttötalouden suurin kuluerä, palveluiden ostot kasvoivat 5,1 prosenttia. Henkilöstökuluissa nousua oli 1,7 prosenttia ja avustuskuluissa 7,6 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarakulut kasvoivat 0,8 prosenttia. Käyttötalouden suurin tuottoerä, myyntituotot kasvoivat 3,8 prosenttia. Kuntien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto pieneni 3,2 prosenttia.

Kunnat ilman liikelaitoksia käyttivät investointeihin 1,7 miljardia euroa, joka oli 3,9 prosenttia vähemmän vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Yhteenlaskettu lainakanta ilman liikelaitoksia oli kolmannen neljänneksen lopussa 14,3 miljardia euroa. Vähennystä edellisen neljänneksen päättymisestä oli 0,9 prosenttia.

Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 0,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Henkilöstökulut, jotka olivat käyttötalouden suurin kuluerä, pienenivät 1,9 prosenttia, mutta palveluiden ostot kasvoivat 3,6 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta ilman liikelaitoksia oli 2,8 miljardia euroa kolmannen neljänneksen lopussa. Vähennystä edelliseen neljännekseen oli 0,3 prosenttia. Kuntayhtymien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto väheni 0,9 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua tulevissa julkaisuissa. Tilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia touko-kesäkuussa julkaistavan kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/03/kkt_2015_03_2015-11-27_tie_001_fi.html