Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 20.2.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 685 alusta tammikuussa 2020

Vuoden 2020 tammikuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 243 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 685 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 274 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, oli vuoden 2020 tammikuussa yhteensä 116 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 872 283. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 736 959 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 574 660.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 197 kappaletta, erikoisaluksia 176 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 101 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja roro-matkustaja-aluksia. Muita kuivalastialuksia oli 38 kappaletta, Roro-lastialuksia 29 kappaletta, Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Erikoisaluksia ja muita aluksia oli molempia yksi vähemmän. Proomujen määrä oli myös pienentynyt yhdellä aluksella. Kauppa-alusluetteloon ei tullut muutoksia tammikuussa.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, Nico Maunula 029 551 3526, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (177,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. tammikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/01/klaiv_2020_01_2020-02-20_tie_001_fi.html