Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 20.4.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta maaliskuussa 2020

Vuoden 2020 maaliskuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 239 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta ja pienaluksiin 286 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 273 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 maaliskuussa yhteensä 114 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 869 932. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 736 552 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 572 296.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.3.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.3.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 175 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 101 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.3.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 680 1 736 552 715 364
Matkustaja-alukset 195 22 991 9 360
Roro-matkustaja-alukset 55 604 149 284 029
Roro-lastialukset 43 511 658 154 055
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  91 227 839 98 037
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  175 67 307 20 980
Muut alukset  101 14 221 4 751

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt seitsemällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Muita kuivalastialuksia oli kolme vähemmän, erikoisaluksia ja matkustaja-aluksia oli kutakin kaksi vähemmän ja muita aluksia yksi vähemmän Roro-lastialuksia yksi enemmän. Pienalusten määrä oli kasvanut kahdella ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä oli pienentynyt kahdella aluksella. Kauppa-alusluettelon alusmäärä pieneni kahdella maaliskuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (181,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. maaliskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/03/klaiv_2020_03_2020-04-20_tie_001_fi.html