Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.8.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta heinäkuussa 2020

Vuoden 2020 heinäkuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 240 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta ja pienaluksiin 287 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 274 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 heinäkuussa yhteensä 114 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 867 331. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 733 889 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 575 018.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.7.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.7.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 175 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 101 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.7.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 679 1 733 889 714 139
Matkustaja-alukset 195 22 991 9 361
Roro-matkustaja-alukset 53 603 711 283 897
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  91 225 561 96 922
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  175 67 377 21 001
Muut alukset  101 14 160 4 737

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt kahdeksalla vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Muita kuivalastialuksia oli kolme vähemmän. Matkustaja-aluksia, roro-matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia oli kutakin kaksi vähemmän. Muita aluksia oli yksi vähemmän. Roro-lastialuksia oli kaksi enemmän. Pienalusten määrä oli kasvanut kolmella ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä oli pienentynyt yhdellä aluksella. Kauppa-alusluettelon alusmäärä pieneni yhdellä aluksella heinäkuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ella Oksa 029 551 3476, Matti Kokkonen 029 551 3770, ella.oksa@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (181,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. heinäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klaiv/2020/07/klaiv_2020_07_2020-08-20_tie_001_fi.html