Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 20.10.2020

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta syyskuussa 2020

Vuoden 2020 syyskuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 241 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta ja pienaluksiin 287 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 275 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 syyskuussa yhteensä 113 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 862 637. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 729 123 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 564 966.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.9.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.9.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 175 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 101 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 30.9.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 679 1 729 123 711 484
Matkustaja-alukset 195 22 991 9 362
Roro-matkustaja-alukset 54 603 936 283 965
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 220 509 94 259
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  175 67 377 21 001
Muut alukset  101 14 221 4 676

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 35 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt kahdeksalla vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Muita kuivalastialuksia oli neljä vähemmän. Matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia oli kutakin kaksi vähemmän. Roro-matkustaja-aluksia ja muita aluksia oli kutakin yksi vähemmän. Roro-lastialuksia oli kaksi enemmän.

Pienalusten määrä oli kasvanut kolmella ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä ei muuttunut vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä ei muuttunut syyskuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ella Oksa 029 551 3476, Matti Kokkonen 029 551 3770, ella.oksa@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (182,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. syyskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/09/klaiv_2020_09_2020-10-20_tie_001_fi.html