Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2020

I september 2020 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i september 2020 totalt 1 241 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 679 fartyg och till småfartygen 287 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 275 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i september 2020 totalt 113 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 862 637, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 729 123. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 564 966.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.9.2020

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 30.9.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 175 specialfartyg och 101 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 30.9.2020

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 679 1 729 123 711 484
Passagerarfartyg 195 22 991 9 362
Roro-passagerarfartyg 54 603 936 283 965
Roro-lastfartyg 44 511 702 154 069
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 90 220 509 94 259
Tankfartyg 10 182 031 91 645
Specialfartyg 175 67 377 21 001
Övriga fartyg 101 14 221 4 676

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 35, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med åtta jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet övriga torrlastfartyg hade minskat med fyra fartyg. Antalet passagerarfartyg och specialfartyg var två färre. Antalet roro-passagerarfartyg och övriga fartyg var ett färre. Antalet roro-lastfartyg var två fler.

Antalet småfartyg hade ökat med tre fartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri blev oförändrat jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan blev oförändrat i september 2020.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ella Oksa 029 551 3476, Matti Kokkonen 029 551 3770, ella.oksa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (168,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. september 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/09/klaiv_2020_09_2020-10-20_tie_001_sv.html