Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 11.1.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta joulukuussa 2020

Vuoden 2020 joulukuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 243 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 680 alusta ja pienaluksiin 285 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 278 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 joulukuussa yhteensä 112 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 861 656. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 727 356 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 548 986.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.12.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.12.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 196 kappaletta, erikoisaluksia 176 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.12.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 680 1 727 356 709 252
Matkustaja-alukset 196 23 082 9 395
Roro-matkustaja-alukset 54 603 936 283 965
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 220 509 94 259
Säiliöalukset  10 180 453 89 467
Erikoisalukset  176 67 421 21 012
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 35 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt seitsemällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Muita kuivalastialuksia oli neljä vähemmän. Muita aluksia oli kaksi vähemmän. Matkustaja-aluksia, roro-matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia oli kutakin yksi vähemmän. Roro-lastialuksia oli kaksi enemmän.

Pienalusten määrä oli kasvanut yhdellä ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kolmella aluksella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä laski yhdellä aluksella joulukuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (178,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.1.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/12/klaiv_2020_12_2021-01-11_tie_001_fi.html