Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.7.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta kesäkuussa 2021

Vuoden 2021 kesäkuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 246 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta ja pienaluksiin 284 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 284 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 kesäkuussa yhteensä 106 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 796 616. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 672 648 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 503 625.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.6.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 30.6.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 194 kappaletta, erikoisaluksia 179 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 30.6.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 678 1 672 648 653 965
Matkustaja-alukset 194 22 821 9 312
Roro-matkustaja-alukset 53 566 076 234 895
Roro-lastialukset 43 490 478 147 702
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 225 220 96 222
Säiliöalukset  9 178 549 87 156
Erikoisalukset  179 69 251 21 593
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, roro-lastialuksia 28 kappaletta ja erikoisaluksia 16. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli kaksi vähemmän. Roro-matkustaja-aluksia, roro-lastialuksia sekä säiliöaluksia oli jokaista yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli kolme enemmän. Pienalusten määrä laski yhdellä. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kuudella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä laski kahdeksalla kesäkuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (181,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 7.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. kesäkuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/06/klaiv_2021_06_2021-07-07_tie_001_fi.html