Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.11.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 672 alusta lokakuussa 2021

Vuoden 2021 lokakuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 236 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 672 alusta ja pienaluksiin 282 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 282 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 lokakuussa yhteensä 108 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 812 126. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 688 732 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 522 465.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.10.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.10.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 192 kappaletta, erikoisaluksia 179 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 97 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.10.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 672 1 688 732 665 539
Matkustaja-alukset 192 22 543 9 183
Ro-ro-matkustaja-alukset 53 573 059 239 160
Ro-ro-lastialukset 43 490 478 147 702
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  89 227 565 97 647
Säiliöalukset  9 177 822 89 808
Erikoisalukset  179 78 308 25 427
Muut alukset  97 12 601 4 105

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 37 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 28 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut kahdeksalla vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli neljä vähemmän. Ro-ro-matkustaja-aluksia, ro-ro-lastialuksia, muita kuivalastialuksia sekä säiliöaluksia oli jokaista yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli kolme enemmän ja muita aluksia kolme vähemmän. Pienalusten määrä oli laskenut kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi neljällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä nousi yhdellä lokakuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Ylimaa 029 551 3675, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (179,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 5.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. lokakuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/10/klaiv_2021_10_2021-11-05_tie_001_fi.html