Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 14.8.2009

Försäljningen inom detaljhandeln minskade i juni med 1,2 procent

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,2 procent i juni jämfört med juni 2008. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 19,0 procent och inom bilhandeln med 29,9 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 15,7 procent i juni.

Under januari-juni minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,5 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 32,2 procent och inom partihandeln 19,4 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 17,0 procent under januari-juni.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, juni 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring, %* Kumulativ årsförändring**
07-09/08 10-12/08 01-03/09 04-06/09 06/09 01-06/2009
Handeln totalt (G) 10,1 -2,4 -14,7 -19,0 -15,7 -17,0
Bilhandel (45) 6,3 1,9 -28,2 -35,9 -29,9 -32,2
Partihandel (46) 13,3 -5,4 -16,4 -22,0 -19,0 -19,4
Detaljhandel (47) 5,4 2,2 -2,3 -2,8 -1,2 -2,5
- dagligvaruhandel*** 8,6 6,7 2,1 3,1 3,3 2,6
*) Årsförändringen jämför juni månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-juni år 2009 med motsvarande period året innan.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för april-juni året innan har raderats från siffrorna för årsförändringen för april-juni.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eeva Immonen (09) 1734 3464, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, juni (pdf 382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/06/klv_2009_06_2009-08-14_tie_002_sv.html