Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i mars med 1,5 procent från året innan
25.4.2019
Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 1,5 procent i mars jämfört med mars 2018. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 1,0 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i mars med 1,0 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 0,7 procent från motsvarande period året innan.

Nästa offentliggörande:
14.5.2019

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
14.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html