Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Omsättning inom handeln 2011, september

2011
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer